Storitve

Celovite rešitve

Podjetjem v sklopu celostne obravnave nudimo kakovostno izvedbo vseh faz: v prvem koraku opravimo oceno informacijskega sistema, na podlagi katere nato pripravimo predloge za izboljšave, prevzamemo upravljanje in izvedbo novega IT sistema ter končno izvedbo v podjetju. Storitev vključuje vso potrebno strojno, omrežno in programsko opremo, inštalacijo in namestitev ter hrambo podatkov.

Koraki:

 • strojna oprema
 • omrežna oprema
 • programska oprema
 • namestitev in konfiguracija
 • hramba podatkov
 • virtualizacija

Posamezne storitve

IT SVETOVANJE

 • informacijska varnost
 • hramba podatkov
 • upravljanje infrastrukture
 • uporaba sodobnih IT storitev
 • zagotavljanje skladnosti poslovanja

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

 • priprava procesa za zagotavljanje kakovosti
 • analiza zahtev in specifikacije
 • izdelava in izvajanje testnega plana
 • sledenje in management napak

RAZVOJ V OKOLJU .NET IN JAVA

 • analiza zahtev
 • načrtovanje rešitev
 • vodenje in razvoj

 LICENCIRANJE

 • Microsoft
 • Veeam Backup
 • VMware

NAMESTITEV IN KONFIGURACIJA

 • namestitev, konfiguracija in vzdrževanje rešitev
 • HP BTO orodja: HP UCMDB, HPSM, HP NNMi, HP Sitescope ...
 • Microsoft SMB rešitve: Microsoft SQL Server, Windows Server, Microsoft Exchange ...